Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές τεχνικές που μπορεί να επιλέξει ο γιατρός ανάλογα με την περίπτωση. Σε περίπτωση, για παράδειγμα, που υπάρχει έντονη χαλάρωση που περιλαμβάνει και την περιοχή του λαιμού, συνιστάται ένα κλασικό κανονικό lifting προσώπου και λαιμού, ενώ εάν η χαλάρωση είναι ήπια και αφορά λίγο την περιοχή του λαιμού τότε έχουν θέση οι νεότερες τεχνικές και πιο δημοφιλείς του Mini lifting όπως  V.M.A.C.S Facelift  ( Minimal Access Cranial Suspention) όπου γίνονται πολύ μικρότερης έκτασης τομές και αποκόλληση δέρματος.

Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές τεχνικές που μπορεί να επιλέξει ο γιατρός ανάλογα με την περίπτωση. Σε περίπτωση, για παράδειγμα, που υπάρχει έντονη χαλάρωση που περιλαμβάνει και την περιοχή του λαιμού, συνιστάται ένα κλασικό κανονικό lifting προσώπου και λαιμού, ενώ εάν η χαλάρωση είναι ήπια και αφορά λίγο την περιοχή του λαιμού τότε έχουν θέση οι νεότερες τεχνικές και πιο δημοφιλείς του Mini lifting όπως  V M.A.C.S Facelift  ( Minimal Access Cranial Suspention) όπου γίνονται πολύ μικρότερης έκτασης τομές και αποκόλληση δέρματος.

Γενικά η επέμβαση του κανονικού lifting γίνεται υπό γενική αναισθησία. Ωστόσο οι νεότερες και λιγότερο εκτεταμένες τεχνικές όπως το V  M.A.C.S Facelift μπορεί να γίνουν και υπό τοπική αναισθησία και μέθη.

Ο χρόνος εξαρτάται από την έκταση της επέμβασης , την τεχνική που χρησιμοποιείται και την ταχύτητα του χειρουργού. Κατά μέσον όρο ένα κανονικό facelift διαρκεί 4.5 με 5 ώρες ενώ ένα Mini-facelift είναι τουλάχιστον 1-1.5 ώρα.