Για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Εφαρμόζεται ότι πιο σύγχρονο έχει να παρουσιάσει ο κλάδος της Κοσμητικής Γυναικολογίας παγκοσμίως!